افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم
تاریخ تولد : ۰۴ اسفند ۱۳۲۵
شاعر

هرمز علی‌پور در چهارم اسفند ماه سال ۱۳۲۵ در ایذه به دنیا آمد. وی در ابتدا رو به داستان‌نویسی آورده؛ اما کار جدی‌اش در شعر از سن بیست سالگی با چاپ شعری از او در مجله فردوسی شروع شده است.

علی‌پور فارغ التحصیل رشته کارشناسی ادبیات فارسی است که پس از سی سال اشتغال درآموزش و پرورش بازنشسته شد. از او کتاب‌های متعددی همچون سب‌بابه ، سپیدی جهان، کودک و کبوتر، نرگس فردا، الواح شفاهی،اوراق لاژورد، علف یونان به لغت عذرا، دفتر شطرنجی، فاخته هیمالیا، ریحان آلفابت و گیاه کهکشان به منتشر شده است.

سپیدی جهان
کودک و کبوتر
نرگس فردا
الواح شفاهی
اوراق لاژورد
علف یونان به لغت عذرا
دفتر شطرنجی
فاخته هیمالیا
ریحان آلفابت
گیاه کهکشان