افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم

صدای منوچهر آتشی

شعرخوانی منوچهر آتشی

Get the Flash Player to see this player.

دانلود

بوستان سعدی به روایت علی موسوی گرمارودی

برگرفته از گنجینه ادب فارسی منتشر شده توسط انجمن شاعران ایران

Get the Flash Player to see this player.

دانلود

شعر خوانی دکتر فاطمه راکعی

برگرفته از مجموعه صدای شاعر منتشر شده توسط انجمن شاعران ایران

Get the Flash Player to see this player.

دانلود

صدای احمدرضا احمدی

شعرخوانی احمدرضا احمدی

Get the Flash Player to see this player.

دانلود

صدای مشفق

شعرخوانی مشفق کاشانی

Get the Flash Player to see this player.

دانلود

بیدل دهلوی به روایت سید حسن حسینی

برگرفته از گنجینه ادب فارسی منتشر شده توسط انجمن شاعران ایران

Get the Flash Player to see this player.

دانلود

زمستان، صدای اخوان

Get the Flash Player to see this player.

دانلود

ارغوان، صدای سایه

Get the Flash Player to see this player.

دانلود
صفحه 1 از 2