افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم
:  انتشارات انجمن شاعران ایران
:  ۱۳۹۳
:   وزیری
:   شوميز
:   تک رنگ
:   معمولی
:  312
:  ۷,۵۰۰ تومان

این کتاب ترجمه گزیده ای از شاعران برجسته ایران در صد سال اخیر، به زبان چینی است که توسط سمیه عاشوری انجام شده است. کتاب در داخل فاز اول پروژه بزرگ «گفتگوی شعر معاصر ایران و جهان» قرار می گیرد  که با مدیریت دکتر فاطمه راکعی اجرا شده است. کتاب شعر معاصر ایران را به مخاطبان چینی زبان معرفی می کند.

گزینش نمونه های برجسته شعر معاصر ایران برای ترجمه به زبان های زنده ی دنیا را انجمن شاعران ایران بر عهده داشته و انتخاب کنندگان بر آن بوده اند که حتی الامکان، تصویری روشن از شعر معاصر این سرزمین را به علاقمندان شعر فارسی در کشورهای مختلف ارائه کنند.

ناگفته پیداست که اگر پدید آورندگان کتاب در تنگنای محدودیت حجم صفحات نمی بودند، افزون بر شعر ها و شاعران معرفی شده، بسا نام ها و آثار دیگر نیز به این مجموعه راه می یافت. از دیگر سو، با توجه به تنوع طبیعی دیدگاه ها اذعان داریم که چنانچه انتخاب آثار به کارشناسان دیگر محول می شد، طبعا نتیجه کار و ماحصل گزینش آثار نیز به تغییرات قابل توجه می انجامید. مقصود از اینهمه آنکه: این دفتر همچنان گشوده است و به شرط توفیق، انجمن شاعران ایران در مراحل بعدی طرح، راه تکمیل این دست گزیده ها را پیش رو خواهد داشت.