افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم
:  ۱۳۹۵
:  80
:  ۷,۰۰۰ تومان

مجموعه شعر «نا نوشته ترین» حاوی 77 شعر کوتاه از دکتر فاطمه راکعی شاعر، محقق و مترجم منتشر شد. این مجموعه ی 78 صفحه ای سروده های فاطمه راکعی است که با شمارگان 2100 نسخه و قیمت 7000 تومان از سوی انتشارات پورشاد روانه بازار شده است.

مدیرعامل انجمن شاعران ایران در سخنی با خواننده ی کتاب می نویسد: «پس از چاپ تقریبا همزمان سه مجموعه ی "دیروز با ما کسی بود" ، "رویای رنگین" و "سنجاقک ها"، گرفتاری ها اجازه جمع و جور کردن شعرهای جدید و به چاپ سپردن آن ها را نمی داد. خدا را شاکرم که فرصتی برای این کار پیش آمد و بخشی از شعر ها آماده ی چاپ شد که حال و هوایشان بیشتر مادرانه، اجتماعی و عاطفی است. به امید دیداد تا دفتری دیگر...»

فاطمه راکعی

بهار 95

چند نمونه از شعر های این مجموعه را در ادامه می خوانید:

 

«راه و چاه»

گریه در چاه

راه

به

جایی

نبرده است!

گریه ام را

در

راه

می کنم...

راه

شسته

می شود

راه روشن

می شود

راه کوتاه!

 

«نام نامه»

نامت را نمی برم

نامت مرا می برد

تا ناسروده ترین شعرها

نانوشته ترین قصه ها

ناشکفته ترین بغض ها

نامت را نمی برم

نامت می برد مرا...

 

«بزرگ بود»

برای بزرگ مردی که نامش صفتش بود، برای دکتر "صادق آیینه وند"

درین زمانه بد، خوبی اش تماشا داشت

کسی که ریشه در اندیشه های والا داشت

به حوصله که ورق می زدی، چقدر، چقدر

کتاب زندگی اش قصه های زیبا داشت

و از تبار همان چشمه های جوشان بود

کز اولین تپش اش رو به سوی دریا داشت

کسی که عشق، فقط عشق، اهتمامش بود

برای هردو جهان، قلب کوچکش جا داشت

و در هوای رسیدن به آرمان شهری

که می شود مگر آخر! چه آرزوها داشت

بزرگ بود و نمی گفت کوچکی ها را

همیشه روی لبش یک سکوت گویا داشت

کسی کز اول عمرش دچار خوبی بود

و ابتلا به همه دردهای دنیا داشت...

چه درد بود که تا مغز استخوانش سوخت

کسی که شاکله ای آن همه شکیبا داشت

هرآنچه بود،خدایا، ولی هنوز، هنوز

برای از تو سرودن هنوزها جا داشت...