افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم
:  انتشارات انجمن شاعران ایران
:   معمولی
:  147
:  ۷,۰۰۰ تومان

این کتاب گزیده ای از آثار شاعران معاصر چین است که بخشی از مرحله دوم طرح بزرگ «گفتگوی شعر معاصر ایران و جهان» را تشکیل می دهد که طراحی و اجرای این پروژه را دکتر فاطمه راکعی به عهده داشته است.

فاز اول این پروژه، گزینش و ترجمه شعر معاصر ایران(یکصد سال اخیر) به بیش از ده زبان زنده دنیا بود که به اتمام رسیده و چاپ و منتشر شده است.

مسئولیت سنگین تالیف مقدمه، گزینش شاعران چین و گردآوری و ترجمه آثار آن ها به زبان فارسی را آقای دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور به عهده داشته اند.

امید است حاصل این تلاش، که مسئولیت آن را انجمن شاعران ایران با همکاری مترجمان و پژوهشگران ممتاز کشور به عهده گرفته است، یکی از مهم ترین اهداف انجمن را که معرفی شعر معاصر ایران به جهان و متقابلا معرفی شعر معاصر جهان به فارسی زبانان است، محقق سازد.

دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور متولد 1333، اسطوره شناس و استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی است. وی استاد مدعو در دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای چین در سال های 2006 2004، رئیس مرکز ایران شناسی انستیتو مطالعات خاورمیانه شانگهای(2006 2004) و رئیس پژوهشکده زبان شناسی کتیبه ها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور (1388 1386) و استاد مدعو در دانشگاه دولتی مسکو (2015 2013) بوده است. دکتر اسماعیل پور همچنین عضویت هیات امنای تخت جمشید (1389 1387) ، عضویت هیات تحریریه مجله نقد زبان های خارجی دانشگاه شهید بهشتی، مجله انسان شناسی ایران دانشگاه تهران، مجله ادیان و عرفان دانشگاه تهران، نیز عضویت پیوسته ی انجمن انسان شناسان ایران، عضویت انجمن ایران شناسی اروپا و عضویت انجمن بین المللی مطالعات مانوی را در کارنامه علمی خود دارد.

وی علاوه بر آثاری چون: اسطوره ی آفرینش در کیش مانی، اسطوره بیان نمادین، سرودهای روشنایی (جستاری در شعر ایران باستان و سرودهای مانوی)، زیر آسمانه های نور و... بیش از 30 مقاله ی علمی پژوهشی داخلی و خارجی به چاپ رسانده است.

او سه مجموعه شعر بر سنگفرش بی بازگشت، هر دانه شن، و تا کنار درخت گیلاس را منتشر کرده است و چندین جلد از برگزیده اشعار جهان را به فارسی برگردانده است.

                           دکتر فاطمه راکعی

طراح، مجری و ناظر علمی پروژه «گفتگوی شعر معاصر ایران و جهان»

چند نمونه از اشعار این مجموعه را در ادامه می خوانید:

دور و نزدیک

"تو

به من می نگری لحظه ای

بعد به ابرها بنگر

احساس می کنم

تو دوری هنگامی که به من می نگری

نزدیک تری هنگامی که به ابرها می نگری"

قو

" قو می آرمد

چو سوزن بر صفحه گرامافن

بر سطح مواج دریاچه

می شنوم

ضرب مدام موسیقی اش را"

درخت ها

"یک درخت، درختی دیگر

هر یک ایستاده تنها و راست قامت

به باد و هوا بگو

فاصله شان را از بین ببرند

زیر خاک اما

ریشه هاشان به هم می رسند

و در ژرفای نادیدنی

ریشه ها در هم می پیچند"