افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم
:  سید حسن حسینی
:  ۱۳۹۳
:   رقعی
:   شوميز
:   تک رنگ
:   معمولی
:  424

کتاب سکانس کلمات در پنج بخش به انتشار برخی مطالب و مقالات سیدحسن حسینی، شاعر و پژوهشگر فقید معاصر پرداخته است که «یادداشت ها و مقالات»، «روایت گونه ها»، «ترجمه ها»، «کوته نوشت ها» و «خاطرات و یادداشت ها» نام پنج بخش این کتاب است که از سوی نشر نی منتشر شده است.

«فارسی، زبان اهل بهشت»، «سبک قرآن، سبک حافظ»، «هنر اسلامی، هنر مولوی»، «نوزدهم ماه صیام»، «جلوه های زبان عامیانه»، «درنگی در سحر حلال اهلی شیرازی با تکیه بر صنعت جناس» و «کارگاه شعر» نیز عنوان برخی دیگر از مقالات و یادداشت های منتشر شده در این کتابند.

همچنین «گنجشک ها ویزا نمی گیرند؛ مرور کتابی ترجمه نشده از نزار قبانی»، «جهان من، زبان من؛ ترجمه و نگارش درباره یوسف الخال»، «تاثیرات ابن عربی در زیبایی شناسی و نقد ادبی معاصر» و «هزار و یک شب در شعر معاصر؛ ترجمه بخشی از کتابی به قلم علی عشری زاید» نیز عناوین تعدادی ترجمه های درج شده در «سکانس کلمات» است.

در بخش خاطرات و یادداشتها نیز مطالبی مانند «سطلی پر از دل انسان»، «تغذیه خواندن من»، «نرخ تعلیم، بهای معلم»، «جامعه به شیوه سیال ذهن»، «جامعه مدنی و حل مشکلات خانوادگی» و «یادداشت های ارغوانی» عناوین بخش خاطرات و یادداشت های سکانس کلمات است.

سیدحسن حسینی، شاعر فقید ایرانی، مدرک دکترای ادبیات فارسی داشت و در چهارمین همایش چهره های ماندگار تقدیر شد. او در نهم فروردین 1383 درگذشت. از این شاعر و پژوهشگر تعدادی مجموعه شعر و چند مجلد نیز کتاب تحقیقی و ترجمه در حوزه های ادبیات و هنر، منتشر شده است.