افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم
:  انتشارات انجمن شاعران ایران
:  قیصر امین پور
:  ۱۳۹۳
:   وزیری
:   شوميز
:   تک رنگ
:   معمولی
:  204
:  ۱۲,۹۰۰ تومان

این کتاب شامل مجموعه آثار امین پور با نام های: «آینه های ناگهان»، «تنفس صبح»، «گل ها همه آفتابگردانند» و «دستور زبان عشق» می باشد، که در قالب یک کتاب از سوی انجمن شاعران ایران منتشر شده است.

دو مجموعه «دستور زبان عشق»، «گل ها همه آفتابگردانند»، پیش از این در سال های 1386 و 1381 و به صورت مجموعه های مجزا منتشر شده بود. همچنین کتاب های «تنفس صبح» و «آینه های ناگهان» نیز توسط نشر سروش و افق نیز پیش از این منتشر شده بودند.

برخی آثار منتشرشده از این شاعر بزرگ انقلاب عبارتند از: "آینه های ناگهان"، "به قول پرستو"، "تنفس صبح"، "دستور زبان عشق"، "سنت و نوآوری درشعر معاصر"، "مثل چشمه مثل رود"، "گزینه اشعار".