افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم
۰۲ مهر ۱۳۹۱
یادداشتی پایانی عصر شعر صلح و طبیعت به نام خداوند عشق و طبیعت آفتاب می تابد و جذبه ی نور دریا را به سوی آسمان فرا می خواند آنگاه که دست دعای درختان به سوی آسمان بلند است پس از غرشی بلند: وجعلنا من الماء کل شئ حی باران، باران، باران و زندگی آغاز می شود و طبیعت از شش جهت روی فراهم می ... ادامه ...


۲۲ تير ۱۳۹۱
«یادداشت سردبیر » خدا را شاکریم که سایت انجمن شاعران ، بعد از چند ماهی وقفه، با ساختار جدید ، آماده بهره­ برداری شد؛ اگرچه برای تعبیه و تکمیل آیکُن­ ها و صفحات ، به زمان بیشتری نیازمندیم این سایت به عنوان یکی از اولین سایت های فرهنگی حدوداً از سال 1385شکل گرفت و در عین گستردگی و تنوع موضوعات و ... ادامه ...


صفحه 17 از 17