افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم
۲۶ فروردين ۱۳۹۶

شاعر ارجمند سرکار خانم فاطمه سالاروند

مصیبت از دست دادن مادر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت می گوییم، رضوان خدا نصیبشان باد.
انجمن شاعران ایران دفتر شعر جوان