افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
مرگ ناگهانی ترانه سرا و شاعر گرانقدر دکتر افشین یداللهی همه ما را بهت زده ساخت. دریغا ترانه ها و شاعرانه ها که از دست شدند. این فقدان را به خانواده او و دوستان و همراهان شعر و ترانه و جامعه هنری ایران تسلیت می گوییم.

یاد و نامش در آستانه ی بهار سبز باد

انجمن شاعران ایران