افزایش سایز قلم | کاهش سایز قلم
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
با درگذشت علی معلم, جامعه فرهنگ و هنر ایران یکی از یگانه های خود را از دست داد. او که فعالیت هایش در عرصه هنر و به ویژه سینما، سال ها امید بخش هنرمندان بود, اکنون در میان ما نیست. فقدان علی معلم را به جامعه هنری ایران, اهالی سینما و خانواده محترم او تسلیت می گوییم.

یادش گرامی

انجمن شاعران ایران